Avcılık

Rss
29 Nov / 2016

Tüfek Teknik Bilgileri

Yazan : admin Kategorisi : Avcılık Okunma : 443 Yorum : 2
Aşağıdaki yazımızda tüfeklerle ilgili tüm teknik bilgileri açıklamaya çalışacağız.
29 Nov / 2016

Türklerde Av Kültürü

Yazan : admin Kategorisi : Avcılık Okunma : 421 Yorum : 2

TÜRKLERDE AV KÜLTÜRÜ
Avcılığın insanlık kadar eski bir tarihi vardır. Eski taş devrinin insanları sümüklü böcekleri, diğer böcekleri, kuş yumurtalarını, yavrularını ve çeşitli meyveleri yiyerek geçinmişlerdir. Bu çağın avcılığı bugünkü anlamıyla bir avcılık olmaktan çok yaşamayı sağlamak amacıyla yapılan bir çeşit toplama biçimindeydi. Bu çağı izleyen yeni taş devrinde ise avcılık geniş anlamda olmak üzere, yaşamak için gerekli olan besin ve giyim ihtiyacını karşılamak, süs eşyaları ile savaş için gerekli hammaddeleri sağlamak amacıyla girişilen bir çaba niteliği kazanmıştır. Gerek bundan önceki devirde, gerekse yine taş devrinde avlanma silahlı olarak taş-kama, taş-çekiç, daha sonraları da mızrak, sapan vb. kullanılmıştır. Diğer taraftan hayvanları tuzak çukurları ile yakalamayı da taş devrinin avcıları başarı ile uygulamışlardır.